27.2.2017 ח''כ גליק בנאום במליאה על 'גשם גשם מטפטף'