"השארתם ילד יונק, פעוט שלא יזכור מה זה אהבת אם" • האזינו לקדיש