בחורי ישיבת קוידינוב ערכו שבע ברכות לרגל שמחת נישואי בת האדמו"ר עם בן גאב"ד ראצפערט ברזיל